Playstation

Playstation er en spillkonsoll fra Sony. Den første utgaven av konsollen ble lansert i Japan i 1994, og kom til USA og Europa i 1995. Senere har det kommet mange generasjoner av konsollen. Ideen til konsollen kom allerede i 1986, og i starten samarbeidet Sony og Nintendo om å utvikle en spillkonsoll med CD-teknologi, men dette samarbeidet ble brutt. Nintendo bestemte seg for å samarbeide med Philips i stedet, mens Sony begynte å utvikle sin egen konsoll. Nintendo prøvde å gå rettens vei for å stanse Sony, men retten avviste kravet.

Playstation gikk igjennom mange utviklingsfaser, der deler av innholdet ble byttet ut. I starten var det mange problemer, men de ble utbedret etter hvert, og konsollen ble en stor suksess. Playstations suksess er en av hovedårsakene til at markedet gikk vekk fra spill på kassett, og i stedet begynte å lage spill på CD. Playstation var ikke den første konsollen som brukte CD-er, men den var den første som virkelig lyktes med dette konseptet, og det resulterte i at også Nintendo sluttet med spill på kassetter.